یک نشست دوستانه است برای گفتگو پیرامون مسایل مختلف شهر
شکل نشست – نشستهای گپ و چای هر یکشنبه بعداز‌ظهر در دفتر شهرواره یا یکی از پروژه‌های شهرواره برگزار می‌شود
نحوه شرکت -لطفا برای شرکت در این نشست فرم مربوط به نشستها را در لینک زیر تکمیل کرده تا ایمیل دعوتنامه برای شما ارسال شود
خبرنامه – خلاصه مباحث جلسات و رویدادهای مرتبط