ارتقائ کیفیت زندگی در شهرهای ایران

بازآفرینی شهری به مفهوم احیا، تجدید حیات و نوزایی شهری و به عبارتی دوباره زنده شدن شهر است. . اساس بازآفرینی، ايجاد يك جريان فرهنگي ، مشارکت اجتماعی و هم‌اندیشی است.
  • شهرواره - مجموعه ای متشکل از متخصصین حوزه های مختلف است تا بتواند با یک رویکرد بین رشته ای نگاهی جامع به شهر داشته باشد.
  • ماموریت شهرواره - بازاندیشی در انگاره‌های توسعه شهری با تأکید بر ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در قالب سیاست بازآفرینی شهری
  • رویکرد - توسعه محله محور

همکاری داوطلبانه

فراخوان هنرمندان و دانشجویان

پیشنهاد یا درخواست همکاری

اجرا و کنترل پروژه

  • تدوین برنامه عملیاتی و نظارت دقیق بر اجرای تمامی مراحل اجرای پروژه

مستند سازی شهری

  • مستند شهری، یکی از اولویت های هر  شهر است. قالب مستند شهری روایت جریان زندگی یک شهر است که تمام فاکتورهای یک شهر را از قبیل سیمای شهر ، خیابان ها ، خودروها ، فضای سبز ، فضای صنعتی ، تردد آدمها ، ارتباطات ، تجمع  و موقعیت هایی که شاخصه همان شهر است تاکید دارد

برندینگ شهری

  • طراحی هویت هر شهر با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی موجود در محلات  شده و قابلیت تبدیل به یک الگوی ایرانی از احیاء بین‌المللی محلات

دیپلماسی شهری

  • با  تاکید بر پتانسيل شهروندی و توانموند سازی نیروهای محلی بمنظور استفاده از سرمایه‌ها و ظرفیتهای بین المللی

طراحی و مشاوره

مطالعه و آنالیزهای لازم کالبدی و اجتماعی در فازهای پنج‌گانه از مطالعه تا اجرا

رویکرد ما

ايجاد يك جريان فرهنگي ، مشارکت اجتماعی و هم‌اندیشی که تجدید حیات و نوزایی شهری را به همراه دارد

هیئت مدیره شهرواره

گپ و چای

با هم درباره شهر گپ بزنیم
  • شکل نشست - نشستهای گپ و چای هر یکشنبه بعداز‌ظهر در دفتر شهرواره یا یکی از پروژه‌های شهرواره برگزار می‌شود
  • نحوه شرکت -لطفا برای شرکت در این نشست فرم مربوط به نشستها را در لینک زیر تکمیل کرده تا ایمیل دعوتنامه برای شما ارسال شود
  • خبرنامه - خلاصه مباحث جلسات و رویدادهای مرتبط