گپ و چای  یک فرصت دوستانه است تا در فضایی غیر رسمی با هم درباره شهر گپ یزنیم

شکل نشست – نشستهای گپ و چای هر یکشنبه بعداز‌ظهر در دفتر شهرواره یا یکی از پروژه‌های شهرواره برگزار می‌شود

نحوه شرکت -لطفا برای شرکت در این نشست فرم مربوط به نشستها را در لینک زیر تکمیل کرده تا ایمیل دعوتنامه برای شما ارسال شود

خبرنامه – خلاصه مباحث جلسات و رویدادهای مرتبط